吕本中名言语录

原创 admin  2020-12-19 09:06 

 吕本中名言

 1、若必以寺為法度,則侍者法度之人,峙者法度之山,痔者法度之病也。——吕本中

 2、故人何处。同在江南路。百种旧愁分不去。枉被落花留住。——吕本中

 3、後之人不及孔子顔子逺矣,而常嘆仕宦不達,何愚之甚。——吕本中

 4、欲忠於君,是利於忠也。欲孝於父,是利於孝也。其餘皆然。——吕本中

 5、説詩者不以文害辭,不以辭害志,惟詩不可拘以法度。——吕本中

 6、君子莫大乎與人為善,夫能如是,故能養其大體,而為大人,故能格君心之非,而使天下利見,故能言動以為法則。——吕本中

 7、要相忘。不相忘。玉树郎君月艳娘。几回曾断肠。——吕本中

 8、以信解誠,不能盡誠。至誠無息,信豈能盡之乎?——吕本中

 9、義者宜也,知者知此者也,禮者節文此者也。——吕本中

 10、至如母以子貴,子以母貴,及人臣無將,將則必誅。——吕本中

 11、所損者懲忿窒慾,所益者見善則遷,有過則改也。——吕本中

 12、驿路侵斜月,溪桥度晓霜。短篱残菊一枝黄。正是乱山深处、过重阳。旅枕元无梦,寒更每自长。只言江左好风光。不道中原归思、转凄凉。——吕本中

 13、有人曰仕宦顯達者,使天下謂之賢人則不可,使天下謂之不賢人,則可矣。——吕本中

 14、毎心有所不善者,常使氣勝之。且云自知如此,未得為善也。——吕本中

 15、病香无力傍栏干。风雨送春还。一枕晓来清梦,无人说似西山。匆匆笑语,时时邂逅,草草杯盘。莫谓杂花时候,便忘梅蕊冲寒。——吕本中

 16、乱红夭绿风吹尽,小市疏楼。细雨轻鸥。总向离人恨里收。年年春好年年病,妾自西游。水自东流。不似残花一样愁。——吕本中

 17、居簡而行簡,無乃太簡乎。——吕本中

 18、不特圣人直重先后之序,如天之四时,分毫顷刻皆有次序,此是物理自然,不可易也。——吕本中

 19、以信解诚,不能尽诚。至诚无息,信岂能尽之乎?——吕本中

 20、凡欲解经,必先反诸其身,而安措之天下而可行,然后为之说焉。纵未能尽圣人之心,亦庶几矣。——吕本中

 21、无妄之往得志,言无妄而往,則可以得志也。——吕本中

 22、渺渺风吹月上,濛濛雾挟霜回。百年心事老相催。人在夕阳落外。有梦常嫌去远,无书可恨来迟。一杯浊酒两篇诗。小槛黄花共醉。——吕本中

 23、高楼只在斜阳里。春风淡荡人声喜。携客不嫌频。使君如酒醇。——吕本中

 24、安而行之,聖人也,自非聖人,皆利而行之者也。——吕本中

 25、觀張子厚所作西銘,能養浩然之氣者也。——吕本中

 26、言天在山中者,前言往行,无有纪极。故取天之象焉。——吕本中

 27、於安定处得此一字,亦用不尽。——吕本中

 28、酒罢悠扬醉兴,茶烹唤起醒魂。却嫌仙剂点甘辛。冲破龙团气韵。金鼎清泉乍泻,香沈微惜芳薰。玉人歌断恨轻分。欢意厌厌未尽。——吕本中

 29、今之學者必要一其説,是不知聖人之意也。无妄之往何之矣,言无妄之世,往無所之也。——吕本中

 30、取之伤廉,与之伤义。——吕本中

 31、老来旧事无人说。为谁醉倒为谁醒,到今犹恨轻离别。——吕本中

 32、得酒贵多,不问美恶,过人远矣。——吕本中

 33、读书须是尽去某人说某人说之心,然后经可穷矣。——吕本中

 34、用心多使气胜心,毎心有所不善者,常使气胜之。——吕本中

 35、施於一身而非有餘也,施於天下而非不足也,是之謂聖人之道。——吕本中

 36、每事無不端正,則心自正矣。——吕本中

 37、學者非止讀誦語言,撰綴文詞而已,將以求吾之放心也。——吕本中

 38、取諸人以為善,是與人為善者也。——吕本中

 39、惟变所出,万变不从。——吕本中

 40、寻常人便说作两事,失之逺矣。——吕本中

 41、今之學者不能見其近者小者,而妄意談其大者逺者,故終汗漫而無成也。——吕本中

 42、取其行事之善者别录出之以自警戒,亦乐取诸人以为善之义也。——吕本中

 43、学者非止读诵语言,撰缀文词而已,将以求吾之放心也。——吕本中

 44、说道觅新词,把酒来相就。——吕本中

 45、以人之盗因谓食为盗而不敢食,是失名实者也。——吕本中

 46、此事闲时说时甚易,在於临事时,要执得定耳。——吕本中

 47、后生学问,聪明强记不足畏,惟思索寻究者为可畏耳。——吕本中(www.38904.com)

 48、恨君不似江楼月,南北东西。南北东西。只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏。暂满还亏。待得团团是几时。——吕本中

 

本文地址:http://www.38904.com/772.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码好句好书帮的公众号,公众号:aiboke112
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情